Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Peuters en kinderen die thuis meeroken worden ziek !

08 december 2015
Vaststellingen en resultaten uit onderzoek :
Hoe meer er bij peuters thuis of in de auto gerookt wordt, hoe vaker ze ziek zijn. Zware blootstelling aan tabaksrook leidt ook tot regelmatig voorkomen van huidproblemen bij het kind. Van kinderen, die dagelijks blootgesteld worden aan vijf of meer sigaretten, slikte 57% de afgelopen maand medicijnen. Dat blijkt uit een recent rapport over de gezondheidstoestand van tweejarigen in Vlaanderen.
Uit onderzoek in Australië en Finland blijkt dat blootstelling aan tabaksrook lange termijngevolgen heeft voor de vasculaire gezondheid van kinderen. Tabaksrook beschadigt de aderen van kinderen, o.m. door de vroegtijdige veroudering ervan. De kans op ernstige hartproblemen op latere leeftijd neemt daardoor toe. Bij ouders, die allebei rookten,  hadden kinderen een aderleeftijd die 3.3 hoger was dan die van kinderen met niet-rokende ouders. Echoscopieën toonden veranderingen in de wand van de hoofdader, die loopt van de nek tot het hoofd. Na 25 jaar waren die veranderingen er nog. De onderzoekers vragen dat er meer energie en middelen gestopt worden in het promoten van rookstop bij ouders.

Bij kinderen van 1-16 jaar met astma leidt blootstelling aan tabaksrook tot een verdubbelde kans om binnen een jaar opnieuw in het ziekenhuis te belanden.

Uit een onderzoek van Ash Scotland bij 54 rokende gezinnen, blijkt dat de kinderen uit deze gezinnen via de rook blootgesteld worden aan een intensiteit van luchtvervuiling die vergelijkbaar is met de industriële uitstoot in sterk vervuilde steden zoals Peking. De blootstelling aan rook, gemeten door de concentratie van nicotine in speeksel na te gaan, is hoger bij jongere kinderen omdat ze meer tijd dichtbij hun moeders doorbrengen.

Waarom stoppen met roken?
Aan stoppen met roken zijn heel wat voordelen verbonden :

  • schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide (CO) en nicotine verdwijnen uit het lichaam na reeds 2 dagen.
  • hoesten en slijmproductie verminderen binnen 1 à 2 maanden en er is een beduidend verbeterde longfunctie binnen 2 à 3 maanden na rookstop;
  • de subjectieve stress neemt af, en de hoeveelheid en kwaliteit van de slaap verbetert
  •  binnen het jaar heeft men de helft minder kans op een hartinfarct;
  • ook het risico op longkanker halveert binnen tien jaar;
  • sterfte door ischemische hartziekten (te wijten aan tekort aan zuurstof ten gevolge van verminderde doorbloeding) vermindert met meer dan 30%.
  • binnen 5 à 15 jaar daalt het risico op een herseninfarct (beroerte) tot dat van niet-rokers;
  • in geval van chronische obstructieve longziekte (COPD) heeft rookstop op elk moment een gunstig effect op de verdere evolutie van deze ziekte.
Wie kan je helpen om te stoppen met roken ?
Vooreerst moet jezelf overtuigd zijn om te willen stoppen. Het is niet abnormaal dat dit verschillende pogingen vraagt. Nooit opgeven !

Uw apotheker kan je helpen bij de keuze van een vervangmiddel het best bij u past. Met deze vervangmiddelen wordt de verslaving aan de stof nicotine geleidelijk aan afgebouwd. Zo heeft u minder last van vervelende bijwerkingen die kunnen voorkomen bij rookstop. Er zijn pleisters, kauwgum, zuig- en smelttabletten, keelspray,… beschikbaar.
Uw arts kan je ook helpen om te stoppen met roken. Het kan ook zijn dat hij je verwijst naar een centrum dat rookstop begeleidt of naar een professionele rookstopbegeleider.
Soms kan het nuttig zijn om, onder begeleiding van je arts, medicatie te gebruiken die je helpt om te stoppen met roken. Zo zijn er verschillende geneesmiddelen die hiervoor kunnen voorgeschreven worden.

Alvast is het heel belangrijk om aan lichaamsbeweging te doen. Dat zou een vast onderdeel moeten zijn van de behandeling.

Meer weten?
Bronnen