Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Ellipta - Inhalatie-instructies

04 februari 2019

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende techniek om longaandoeningen te behandelen. Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig volgende aanbevelingen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgenInhalatie-instructies


Houd de inhalator stevig rechtop vast.

Open het beschermkapje volledig tot je een «klik» hoort. Controleer of de dosisteller met één dosis verminderd is.

Adem volledig uit, weg van het toestel. Zo vermijd je dat de binnenkant van het toestel vochtig wordt en dat je het poeder wegblaast.

Als je volledig uitgeademd hebt, neem dan een rechte houding aan. Sluit de lippen rond het mondstuk. Zorg ervoor dat de luchtopeningen niet bedekt zijn wanneer je de inhalator vasthoudt. Doordat de luchtwegen dan zo recht mogelijk zijn, vermindert de hoeveelheid geneesmiddel dat aan de keel blijft kleven.

Adem zo krachtig en zo diep mogelijk in. Let er op dat je niet langs de neus inademt.

Haal de inhalator uit de mond. Hou de adem 5 tot 10 tellen in en adem daarna rustig uit, maar niet in de inhalator. Het kan zijn dat je het geïnhaleerde poeder niet proeft maar als je de gebruiksaanwijzing volgt, mag je er zeker van zijn dat het geneesmiddel nu in de longen zit.

Houd de inhalator weer rechtop en sluit het beschermkapje volledig.

Indien je een tweede dosis moet nemen, wacht je één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal je stappen 1 tot 7.

Spoel de mond na inhalatie. Gorgel bij voorkeur tweemaal en spuw het spoelwater uit. Zo blijft er geen geneesmiddel in de mond achter. Dit voorkomt bijwerkingen zoals heesheid of een keelinfectie.Opmerkingen:


Zorg dat het beschermkapje volledig is gesloten voordat u de inhalator gebruikt.

Adem nooit uit in het toestel.

Kijk af en toe eens na hoeveel puffs er nog overblijven. Dit zie je op het tellertje van het toestel.

Als de beschermkap wordt geopend en gesloten zonder het geneesmiddel te inhaleren, zal de dosis verloren gaan. De verloren dosis wordt veilig vastgehouden in de inhalator, maar is niet meer beschikbaar om te inhaleren. Het is dan ook niet mogelijk om tijdens één inhalatie per ongeluk extra geneesmiddel of een dubbele dosis te nemen.

Bewaar de Ellipta op een droge plaats.

Het is normaal gezien niet nodig om de inhalator schoon te maken. Indien gewenst, kan je de inhalator na gebruik schoonmaken met een droge doek of een zakdoekje. Gebruik geen water of andere vloeistoffen.

Bron : APB - Dienst Wetenschappelijke Projecten, mei 2014