Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Hoe acetylsalicylzuur en andere ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruiken ?

04 februari 2019

Hoe acetylsalicylzuur en ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruiken ?De niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID), waartoe het geneesmiddel acetylsalicylzuur en ibuprofen behoort, zijn een  grote groep van geneesmiddelen die bij pijn of ontsteking worden gebruikt. Men verdenkt ze er momenteel van de cardiovasculaire risico's te verhogen. Een herwaardering dringt zich op. In afwachting van de besluiten, nemen we de gelegenheid te baat om op te frissen wat deze geneesmiddelen ,  NSAID,  juist zijn, hun aanbevelingen en contra-indicaties.

Om welke geneesmiddelen gaat het ?

Binnen de groep van  NSAID onderscheidt men 3 groepen :
1) op basis van acetylsalicylzuur. Vanaf een dosis van 500 mg werkt acetylsalicylzuur pijnstillend.

Aspirine vanaf 500mg per dag , Aspégic, Aspirine, Aspro,, Sedergine)

2)op basis van : aceclofenac, diclofenac, flurbiprofène, indomethacine, ketoprofène, meloxicam, naproxene, nimesulide, piroxicam, sulindac, tenoxicam….
Deze moleculen worden verondersteld zich onder verschillende veranderlijke dosissen in meerdere farmaceutische specialiteiten te bevinden : Airtal, Aleve, Apranax, Biofenac, Brufen, Clinoril, Feldene, Mesulid, Mobic, Naprosyne, Rofenid, Spidifen, Tilcotil, Voltaren, enz...

3)Remmers van het cyclo-oxygenase 2 (Arcoxia, Celebrex, Dynastat…)

Waarvoor worden zij gebruikt ?

Deze geneesmiddelen worden vaak aangewend ter behandeling van
- koorts,
- reuma, gewrichts- en spierpijn
- ontstekingen van gewrichten en spieren
- bij pijn of onsteking ter hoogte van neus, keel en oor
- tandpijn
- hoofdpijn, migraine
- menstruatiepijnEn het risico op cardio-vasculaire bijwerkingen of risico's ?

De mogelijkheid dat de inname van deze NSAID zou aanleiding kunnen zijn tot het optreden van
een verhoogd risico op cardio-vasulaire aandoeningen, wijziging in de bloeddruk, spijsverteringsproblemen of invloed op zware huidaandoeningen verdient bijzondere aandacht en wordt van nabij opgevolgd door de bevoegde overheden.

Het doel is dus van dichtbij de verhouding voordeel/nadeel van deze farmaceutische specialiteiten af te wegen.

Ten einde rekening te houden met de nieuwe klinische en farmaceutische gegevens, is een evaluatie van de toepassing van deze geneesmiddelen  noodzakelijk. Inderdaad,recente studies geven aan dat er sprake is van een verhoogd risico op hartinfarct en  hersentrombose bij langdurig gebruik van NSAID.
In afwachting van de besluiten die mogelijks aanleiding geven tot andere richtlijnen voor het gebruik van deze geneesmiddelen, is het raadzaam te zorgen voor een juist gebruik van deze geneesmiddelen.
Als apotheker raden we aan deze producten steeds te gebruiken in de juiste dosis, de laagste dosis die doeltreffend is , en tevens zo kort mogelijk.


Welke voorzorgen kan je nemen ?.

-Neem nooit een hogere dosis dan wat is voorgeschreven door je arts.
-Neem de laagste dosis die resultaat geeft .
-Gebruik deze producten zo kort mogelijk. Sommige aandoeningen zoals artrose  en rheumatoïde polyartritis vragen een langere behandeling .
-Neem nooit meer dan één NSAIDgeneesmiddel  in. Combineer niet verschillende producten van dezelfde soort, zelfs niet verspreid binnen één dag. Zo verhoog je tevens de kans op bijwerkingen.

-Houd rekening met de bestaande contra-dicaties : duodenum- of maagzweer, bloedingen in het maagdarmstelsel of een voorgeschiedenis van bloedingen of perforatie van het maagdarmstelsel na een behandeling met NSAIDs, ernstige hartproblemen en vanaf de 6de zwangerschapsmaand.
In die gevallen gebruiken we liever geen NSAID

De NSAID's zijn af te raden in geval van risico op nierproblemen (oudere personen, personen in behandeling met een waterafdrijvend middel of met een bloeddrukverlager van het "Angiotensine Converting Enzym Inhibitor of ACE-inhibitor)


Eventueel ernstige huidverschijnselen (wonden, overgevoeligheid, huidontsteking…) goed opvolgen.

Tot besluit : zelfs een geneesmiddel zo goed gekend als aspirine, moet volgens strikte regels worden gebruikt. Het gebruik van een geneesmiddel is nooit onschuldig of zonder enig gevaar.