Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

KAN JE PARKINSON AFREMMEN DOOR MEER TE BEWEGEN ?

20 maart 2019
parkinson2

 

Bij de ziekte van Parkinson wordt bewegen steeds moeilijker. Nieuw onderzoek stelde vast dat een kort maar intensief oefenprogramma een deel van de bewegingsvaardigheid kan verbeteren.

Hoe verliep dit onderzoek ?

Hongaarse onderzoekers zijn de effecten van een intensief oefenprogramma nagegaan bij personen met de ziekte van Parkinson (1). Hiervoor verdeelden ze 55 personen met deze chronische aandoening in 3 groepen. Twee groepen kregen een intensief oefenprogramma, waarbij ze gedurende 3 weken 15 sessies van 1 uur onder supervisie volgden. Eén van deze 2 groepen (= 19 personen)  kreeg in de 2 jaar nadien ook een oefenprogramma, waarbij ze 3 keer per week een gelijkaardige intensieve training van 1 uur volgden. Een derde groep van 20 personen volgde helemaal geen revalidatieprogramma.

Resultaat

Het korte initiële programma verbeterde de bewegingsvaardigheid en verminderde sommige andere klachten; zo voelden de parkinsonpatiënten zich bijvoorbeeld minder depressief.

Bij de groep die bleef verder oefenen bleven deze verbeteringen behouden, zonder verdere vooruitgang. Bij de groep die het initiële programma volgde, maar nadien stopte, bleven de positieve effecten gedurende 3 tot 12 maanden aanwezig.

De personen die helemaal niet revalideerden, gingen geleidelijk aan verder achteruit. Het oefenprogramma kon de dosis medicatie niet verlagen.

Hoe moeten we deze studie interpreteren ?

De ziekte van Parkinson start vaak met veranderingen in de manier waarop men beweegt. De klachten beginnen meestal aan één kant. Eén van de handen gaat bijvoorbeeld beven. Later kunnen de veranderingen ook aan de andere kant van het lichaam ontstaan. Parkinson wordt in de loop van jaren geleidelijk aan erger, waarbij verschillende klachten kunnen optreden. Op vlak van beweging gaat het over:

  • trillen, beven
  • traagheid, verminderde beweeglijkheid, stramheid,
  • schuifelen = korte stappen zetten
  • wankelen, moeite met afremmen bij het stappen
  • moeite met schrijven (het handschrift wordt klein en kriebelig)
  • minder uitdrukking in het gezicht (maskergezicht)

Bij de ziekte van Parkinson is het belangrijk om fysiek fit te blijven. Als bewegen, ondanks medicatie, moeizamer verloopt, kan een kinesist hierbij helpen. Deze nieuwe studie leert ons opnieuw dat een goed begeleid oefenprogramma positieve effecten heeft. Het schoentje wringt al eens bij het volhouden van zulke oefeningen.

Conclusie

Dat bewegen en oefenprogramma’s hun nut hebben bij de ziekte van Parkinson is al langer bekend. Dat ze de klachten ook kunnen verminderen is nieuw. Dit kleinschalig onderzoek zou een aanzet kunnen zijn tot het ontwikkelen van meer gestructureerde oefenprogramma’s voor personen met Parkinson.
 

(1) Tollár J. Nagy F, Kovács N, et. al. Two-Year Agility Maintenance Training Slows the Progression of Parkinsonian Symptoms. Med Sci Sports Exerc. 2019 Feb;51